VCU-certificering behaald

Praktijk Uitzendburo Bouw (PUB) heeft recent de 3-jaarlijkse VCU-certificering behaald.

Vanwege het coronavirus Covid-19 is de VCU-audit voor het eerst op afstand afgenomen. Een zogenaamde remote audit waarbij communicatiekanalen als telefoon, WhatsApp en mail werden ingezet.

Op 15 april 2020 ontvingen we bericht van Control Union Zwolle, dat Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) de samenwerking op basis van de positieve audit wil continueren.

Daarbij gevoegd was ook het certificaat en de rapportage van het hercertificeringsonderzoek.

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is mijn advies voor het continueren van het certificaat op basis van de VCU 2011/05: positief.” ~ SSVV

De certificering is wederom een bevestiging dat Praktijk Uitzendburo Bouw (PUB) een erkend VCU-systeem voert die onze werknemers optimaal kan beschermen tegen arborisico’s etc.

Zij vonden wat ze zochten

Vandaag met 180 uitzendkrachten
Ondersteunen wij ruim 80 klanten
Met 3 vestigingen
25 nieuwe inschrijvingen deze maand

Wat ons uniek maakt

  • Passend werk
  • Loon volgens CAO Bouw
  • Flexibel
  • Goed gekwalificeerd personeel
  • Soepel en slagvaardig
Flexibele vakkrachten De juiste persoon op de juiste plaats